IIKS - Prihlásenie

Na tejto stránke sa môžete prihlásiť do Integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS).
Webová časť IIKS je realizovaná cez systém Cosign. Viac informácií o ňom nájdete na tejto stránke.
Pokiaľ nemáte svoje konto aktivované, obráťte sa na svojho správcu hesiel.

POZOR! zachovávajte zásady ochrany informácií:

  • pri ústnej, telefonickej, ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od Vás nikdy nepožaduje Vaše heslo
  • svoje heslo neoznamujte ani ďalším osobám, neposielajte ho e-mailom a nehovorte ho do telefónu
  • Vaše heslo používajte len na tých stránkach, pre ktoré je určené
  • ak máte podozrenie, že sa prezradilo Vaše prihlasovacie heslo, zmeňte si ho tu

Ak ste zabudli svoje heslo, môžete si ho zmeniť prostredníctvom SMS správy pomocou tohto formulára. V prípade, že máte iný problém s prihlásením, obráťte sa na Centrum podpory informačných technológií.